GDPR

A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:


A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:


A tásrsaság álltal használt adatkezelések jogi alapjai:


Az érintett jogainak biztosítása:

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”).

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”).

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”).


A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:


A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”).

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”).

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető.(„az érintett tiltakozáshoz való joga”).

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.


A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, (+36 1 391 1400).

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:


A társaság honlapjával kapcsolatos személyes adatkezelések:

A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a Honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról az ADATVÉDELEM pont alatt a Társaság Honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása, a RENDBEN gomb megnyomása esetén telepíti a Honlapra látogatók számítógépére.


A Társaság Honlapján lehetőség van Hírlevélre történő feliratkozásra:

E menüpont alatt kezelt személyes adatok köre:


A Társaság Honlapján a Kapcsolat menüpont alatt az oda látogatók üzenetet küldhetnek a Társaságnak:

Az e menüpont alatt kezelt személyes adatok köre:
A társasághoz álláspályázatot benyújtókkal kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt személyes adatok:

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés észszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.


A magánszemély, egyéni vállalkozó szerződéseiben, üzleti levelezésében rögzített személyes adatainak kezelése:

A kezelt személyes adatok:

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba. A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.


Jogi személyt képviselő természetes személyek képviselői, kapcsolattartói szerződés, üzleti levelezésben rögzített személyes adatainak kezelése:

A kezelt személyes adatok:

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba. A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.


A társaság álltal megbízott adatfeldolgozók:

A Társaság IT szolgáltatója:NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Távirda u.2. Email:info@neosoft.hu Az adatkezelés jogi alapja: a megrendelővel kötött szerződés rendelkezései.

Kelt: Ajto-Ablak-Sopron.hu I 2020.10.15.
Sütik használatáról szóló tájékoztatás


www.ajto-ablak-sopron.hu webhely és online szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a bevásárlókosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a reklámok és a webes keresések hatékonyságát, és segítenek feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük termékeink és tájékoztató anyagaink minőségét.

Nem használunk személyes adatok és azonosítható információk gyűjtésére alkalmas sütiket. Ha azonban Ön szeretné letiltani vagy blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó sütiket, vagy törölni a már kihelyezetteket, azt böngészője beállításaiban megteheti. Ehhez részletes információkat a böngésző SÚGÓ menüjében, illetve mobiltelefonjának használati útmutatójában talál.

Mivel webhelyünk számos oldala használ sütiket, a blokkolásuk azzal járhat, hogy a webhelyek egyes részein bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.


Webhelyeinkre és egyéb online szolgáltatásainkra az alábbi kategóriák érvényesek:

1. kategória – Nélkülözhetetlen sütik:

Ezek a sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a webhelyeket és használhassák azok funkcióit. E sütik nélkül nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint a bevásárlókosár és az elektronikus számlázás.


2. kategória – Fejlesztést elősegítő sütik:

Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a webhelyeinket – például, hogy melyik oldalakat látogatja a leggyakrabban. Ezen adatok alapján tovább javíthatjuk webhelyünk felépítését annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben eligazodjanak rajtuk. Emellett társvállalataink ezeken a sütiken keresztül értesülnek arról, ha valaki az ő webhelyükről jutott el valamelyik webhelyünkre, és ha a látogatás során megvásárolta valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat. A sütik a megvásárolt termék vagy szolgáltatás adatait is továbbítják. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat. Az általuk gyűjtött összes adat ömlesztett, ennélfogva névtelen.


3. kategória – Használati élményt javító sütik:

Webhelyeink ezeknek a sütiknek a segítségével jegyzik meg, hogy a látogató milyen lehetőségeket választott ki. Például egy ilyen süti tárolhatja a látogató földrajzi tartózkodási helyét, aminek alapján az adott helyhez honosított webhelyváltozatot jelenítjük meg számára. Olyan beállításokat is tárolhatnak ezek a sütik, mint a szövegméret, a betűtípus és a webhely egyéb módosítható jellemzői. A webhelyek ezenkívül arra is használhatják őket, hogy az ismétlődés elkerülése érdekében megjegyezzék, a látogató mely kiemelt termékeket vagy videókat nézte már meg. Az e sütik gyűjtötte adatok nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására, és a www.ajto-ablak-sopron.hu webhelyen kívüli böngészési tevékenység sem követhető nyomon a segítségükkel.

Kelt: Ajto-Ablak-Sopron.hu I 2020.10.15.